Kombi Eur-Mark

Byggd för svåra förhållanden

Eur-Mark Kombi är byggd för de stundtals mycket svåra förhållandena i de nordiska länderna. I Norden kan temperaturen ligga runt -25° C under långa perioder, men rörledningarna måste underhållas ändå. Där kommer Eur-Mark Kombin till sin fulla rätt med sitt effektiva frostskydd.

Optimerad viktfördelning

Tankarna på Eur-Mark Kombin är av så kallad tank-i-tank typ. Slamtanken är inuti färskvattentanken. Det här betyder optimal viktfördelning oberoende vilken av tankarna som är fylld. Dessutom är det en mycket stark konstruktion.

Köldskydd

Eur-Mark kombin har ett mycket effektivt köldskydd, alla vattenbärande ledningar eller komponenter är i uppvärmda och isolerade utrymmen. Det här gör att aggregatet går att använda ner till -30° C effektivt. Också tank-i-tank konstruktionen bidrar till köldskyddet, den yttre vattentanken uppvärms av den inre slamtanken och tvärtom, beroende på lastförhållandet. Vi har också lyckats implementera köldskyddet så att det inte försvårar arbetet, tvärtom så blir underhållet av tekniken bättre tack vare att allt hålls rent och snyggt. 

Teknik

I vakuumsystemet används roots-kompressorer 1.500 – 2.700 m³/h. I högtryckssystemet används KDU tryckomvandlare 340 – 500 liter/min. Med ett maximalt vattentryck på 200 bar.  Både vakuum- och vattenpumpen kan användas optimalt med av användaren förinställda värden för bästa användningsekonomi. Hydraulsystemet är lastkännande, vilket betyder att endast den effekt som för tillfället behövs tas ut av bilens motor.

IQAN-systemet övervakar och styr de olika processerna, vilket underlättar arbetet avsevärt. 

Optioner

Vi kan erbjuda ett brett sortiment av optioner och extra tillval till alla våra produkter.

Har du frågor?

Liechtenstein, USA, Italien, Finland, Österrike och Slovakien. Vad betyder 6 internationella platser och ett nätverk av 100 försäljnings- och servicepartners runt om i världen? Närhet till kunden och lokal service.

Vid frågor står vi gärna till ditt förfogande!

Försäljning

T +358 20 73 45 813
sales@eurmark.fi

Service

T +358 20 73 45 814
service@eurmark.fi