EkoKombi

Ett förnuftigt alternativ

EkoKombin kan beskrivas som ett sugfordon som är utrustat med en vattentank och mindre vattenpump. EkoKombin kan användas inom många olika applikationer, där en fullt stor kombi inte behövs,  exempelvis fastighetsrörledningsspolningar, regnvattenledningsspolningar och givetvis rena slamtömningar.

Köldskydd

Som alla andra fordon byggda i Finland är köldskyddet mycket effektivt. Alla vattenbärande ledningar eller komponenter är i uppvärmda och isolerade utrymmen. Det här gör att aggregatet går att använda ner till -30° C effektivt. Vi har också lyckats implementera köldskyddet så att det inte försvårar arbetet, tvärtom så blir underhållet av tekniken bättre tack vare att allt hålls rent och snyggt. 

Teknik

I vakuumsystemet används roots-kompressorer 900 – 4.600 m³/h. I högtryckssystemet används KDU tryckomvandlare 150 liter/min. med ett maximalt vattentryck på 170 bar, alternativt 3-kolvspumpar med valbart prestanda. Hydraulsystemet är lastkännande, vilket betyder att endast den effekt som för tillfället behövs tas ut av bilens motor.

EkoKombikonceptet kan byggas på 2-, 3- och 4-axliga chassin. Volymer kan varieras enligt behov och användningsändamål.

IQAN-systemet övervakar och styr de olika processerna, vilket underlättar arbetet avsevärt. 

Optioner

Vi kan erbjuda ett brett sortiment av optioner och extra tillval till alla våra produkter.

Har du frågor?

Liechtenstein, USA, Italien, Finland, Österrike och Slovakien. Vad betyder 6 internationella platser och ett nätverk av 100 försäljnings- och servicepartners runt om i världen? Närhet till kunden och lokal service.

Vid frågor står vi gärna till ditt förfogande!

Försäljning

T +358 20 73 45 813
sales@eurmark.fi

Service

T +358 20 73 45 814
service@eurmark.fi