AquaStar WT

Klarvattenbehandling med flockning - mångsidig och kraftfull

AquaStar WT är ett multifunktionellt avloppsrengöringsfordon, som dessutom erbjuder en innovativ behandling för renat vatten. Fordonet är baserat på det beprövade AquaStar-konceptet och kan användas som konventionellt återvinningssystem, som sötvattenskombi med en stor vattenbehållare eller för kemisk bearbetning.

Det renade vattnet erhålls genom flockningsmedelstillsats och förfiltreras genom det beprövade återvinningssystemet ROTOMAX. Detta reducerar överföringen av slam med flockningsmedel till ett minimum. Därmed kan den största mängden regelbundet tömmas på deponi.

Funktionsprocess

  • Insugning i slamkammaren
  • Förfiltrering med ROTOMAX
  • Cyklonrening
  • Tillsats av flockningsmedel
  • Slamavsättning
  • Slaggning av renat vatten
  • Automatisk analys av vattenkvaliteten
  • Återföring av renat vatten

Genom den utökade KAISERtronic-styrningen med behovsorienterad varvtalsreglering justeras dieselmotorns hastighet på fordonet automatiskt enligt den inställda spol- och sugeffekten. Detta förenklar hanteringen och minskar bränsleförbrukningen avsevärt. En pekskärm på kontrollpanelen och en display på fjärrkontrollen visar alla relevanta driftsparametrar. 

Har du frågor?

Liechtenstein, USA, Italien, Finland, Österrike och Slovakien. Vad betyder 6 internationella platser och ett nätverk av 100 försäljnings- och servicepartners runt om i världen? Närhet till kunden och lokal service.

Vid frågor står vi gärna till ditt förfogande!

Försäljning

T +358 20 73 45 813
sales@eurmark.fi

Service

T +358 20 73 45 814
service@eurmark.fi