AVLOPPSRENGÖRING OCH INDUSTRIAVFALL

Spetskompetens för innovation

Rengöring av avloppssystem är knappast ett problem för allmänheten. Därför är det inte heller så känt hur mycket högteknologi som finns för ett effektivt underhåll av denna viktiga infrastruktur. Med internationellt fokus på modern miljöteknik blir kraftfulla och effektiva avloppsrengöringsfordon allt viktigare. KAISER är en synonym för innovativa tekniska lösningar. KAISER-gruppen är med sina internationella platser världsledande. 


Har du frågor?

Liechtenstein, USA, Italien, Finland, Österrike och Slovakien. Vad betyder 6 internationella platser och ett nätverk av 100 försäljnings- och servicepartners runt om i världen? Närhet till kunden och lokal service.

Vid frågor står vi gärna till ditt förfogande!

Försäljning

T +358 20 73 45 813
sales@eurmark.fi

Service

T +358 20 73 45 814
service@eurmark.fi

Utbildningstider

19. januari
Basic course on municipal technology
Schaanwald
booked up
20. januari
Advanced training course on municipal technology
Schaanwald
booked up
26. januari
Basic course on municipal technology
Schaanwald
booked up
27. januari
Basic course on municipal technology
Schaanwald
booked up
23. februari
Basic course on municipal technology
Schaanwald
booked up
24. februari
Advanced training course on municipal technology
Schaanwald
booked up
2. mars
Basic course on municipal technology
Schaanwald
booked up
3. mars
Advanced training course on municipal technology
Schaanwald
booked up
16. mars
Basic course on municipal technology
Schaanwald
booked up
17. mars
Advanced training course on municipal technology
Schaanwald
booked up