• Firmenportrait

KAISER EUR-MARK

För att utöka den internationella strategiska flexibiliteten, tog KAISER i juli 2011 över det finska företaget EUR-MARK i Nykarleby. Relationen mellan de två företagen har funnits sedan grundandet av EUR-MARK 1992. EUR-MARK använde från början KAISER tryckomvandlare som ett kärnelement i sina fordon. Under 2008 blev familjeföretaget till största delen sålt till den finansiella investeraren Oy Wedeco Ab med målet att på medellång sikt att hitta en ny industriell ägare. 2011 tog Kaiser över 100 procent av EUR-MARK-aktierna.

I produktportföljen från KAISER EUR-MARK finns huvudsakligen kombinerade fordon för rening av avlopp, som tillval utrustade med vattenåtervinning. De flesta av modellerna är utrustade med speciella vinterpaket som gör att fordonen fungerar ner till -30 °C. En annan grundpelare är torrsugen Hercules med roots kompressorteknik.

Nykarleby, som är huvudkontor för KAISER EUR-MARK, ligger på västkusten norr om staden Vasa i den svensktalande delen av Finland. Den geografiska och språkliga närheten är en viktig faktor, utöver hemmamarknaden Finland var även tillgången till marknaderna i Sverige och Norge möjlig. För fordon för avloppsrengöring spelar den regionala inriktningen en viktig roll för att stärka marknadspositionen. KAISER EUR-MARK har byggt upp en ledande position i Skandinavien. 

Kurt Vienonen är sedan 1994 anställd hos EUR-MARK och vd sedan 2007. I en kommentar till förvärvet och samarbetet med Kaiser, sade han:

"När jag i slutet av 2010 var inblandad i förhandlingar om förvärv av Kaiser, blev jag positivt överraskad. Jag hade arbetat med KAISER sedan början av 1980-talet och kände till företaget och kände en del av personalen ganska bra. Jag har alltid sett KAISER som ett föredöme i branschen och såg detta som en möjlighet att stärka positionen för EUR-MARK med en industriell ägare. Vi har kunnat uppnå stora framsteg under de senaste åren med KAISER. Vår nya ägare har tillfört sin erfarenhet och hjälpt oss att bli professionella, kort sagt, att rusta EUR-MARK för framtiden.

Personligen uppskattar jag filosofin hos vår nya ägare som inte handlar om kortsiktig vinstmaximering, utan om att positionera bolaget långsiktigt: KAISER EUR-MARK ska även i framtiden behålla sin starka position eller till och med expandera. De kulturella skillnaderna mellan Liechtenstein och Finland är, bortsett från språket, obetydliga. I båda länderna är man villig att arbeta hårt och ärligt för att uppnå resultat. Och man kan känna att erfarenheterna från båda företagen och en gemensam utveckling av hållbara lösningar berikar samarbetet."

Kurt Vienonen

KAISER SOM FÖRETAGSGRUPP: GEMENSAM STYRKA

Famijeföretag med ansvar

Grunden till KAISER AG lades redan 1913. Markus Kaiser leder företaget i dag i den tredje generationen. Den tydliga ägarstrukturen i hela gruppen av företag garanterar en hållbar, strategisk utveckling. Tillförlitlighet i kundrelationen och efterlevt socialt ansvar bildar viktiga affärsmässiga principer. 

Teknik som kärnkompetens

Täckningen av nyckelkompetens inom företaget är en del av den grundläggande strategin. Produkterna från KAISER kännetecknas av goda teknologiska egenskaper. Följaktligen spelar teknik- och utvecklingsavdelningen en nyckelroll i bolaget. Med ett stort antal utvecklingsingenjörer och designers finns en grundlig täckning av olika tekniska kompetensområden.

Kompetent partner

KAISER fäster stor vikt vid professionell rådgivning och stöd. Våra kunder har erfarna och tekniskt kompetenta medarbetare vid sin sida. Kompetens i direktkontakt med kunderna är första prioritet. 

Kundorienterad

Försäljningen av en produkt är för oss inte ett avslut, utan en början: Vi följer och stöder våra kunder så att de kan utnyttja potentialen i våra fordon. Vårt mål är att inspirera dem med produkter och tjänster från KAISER AG.


FÖRETAGSUTVECKLING

Historien om KAISER AG bygger på innovation och uppfinningsrikedom. Det är historien om innovationer och uppfinningar som under en period av cirka 100 år alltid möjliggjort tekniska förbättringar eller lett till helt nya produkter. 

1913
Josef Kaiser senior söker sitt första patent för en vävstol. Senare följer grundandet av ett fårullsspinneri.
1925
Med tullunionen mellan Liechtenstein och Schweiz 1924 förloras textilkundkretsen i Vorarlberg. Det är starten på "fordonshistoriken": En bil- och maskinverkstad öppnas.
1928-1955
Över hundra bilar och traktorer har byggts. Vid tidpunkten för andra världskriget är traktorerna utrustade med gensgasaggregat.
1950
Josef Kaiser junior tar över driften av anläggningen. Han inleder övergången från affärsföretag till ett industriföretag med egna produkter.
1957
KAISER utvecklar sina egna sugtankar. "Kaiser-tanken" får sitt legendariska rykte.
1963
Presentation av det första avloppsrengöringsfordonet – en slamsugare.
1965
Utveckling av den första spindelgrävaren av Josef Kaiser junior.
1974
Vår egen högtryckspump KDU utvecklas och installeras för första gången i ett avloppsrengöringsfordon.
1979 - 1984
KAISER lär spindelgrävaren att köra. En spindelgrävare med fyra hjul byggs, en så kallad mobil spindelgrävare. 1980 presenteras en bandgrävare och 1984 en bandtransportör som kallas "Kettenbär".
1985
Det första avloppsrengöringsfordonet är utrustat med ett vattenåtervinningssystem.
1996
Presentation av AquaStars och den första mobila spindelgrävaren med fyrhjulsdrift. Båda modellerna är på grund av sin mångsidighet och prestanda en föregångare för respektive bransch.
2001
Grundande av KAISER Fahrzeugtechnik i Nenzing/Österrike.
2005
Markus Kaiser tar över det operativa ansvaret för KAISER AG som vd. 2013 väljs han av en jury till "Entrepreneur of the Year" i Liechtenstein. Den internationellt utförda tävlingen av Ernst&Young erkänner företagets kompetens.
2008
Byggandet av ytterligare en produktionsanläggning i Krakovany/Slovakien.
2011 - 2014
Övertagande EUR-MARK i Nykarleby/Finland. 2014 sker ytterligare ett förvärv: MORO från Fiume Veneto/Italien. KAISER blir därmed världsledare i denna bransch.
2013
KAISER firar "100 år av innovation - 100 år Kaiser" med olika evenemang.
2016
Genom S22RR presenteras en ny järnvägs-grävare. Inom området miljöteknik presenteras fordon för klart avloppsvatten genom vakuumdestillation eller flockning med ny teknik.
2017
Förvärvande av det amerikanska föoretaget Premier Oilfield Equipment, en tillverkare av vakuumgrävare. Kaiser behåller hela personalen, som blir en del av det nya dotterbolaget KAISER PREMIER oi Fort Morgan, Colorado.
i dag

100 ÅR AV INNOVATION. 100 ÅR MED KAISER.

En bok om vår historia

För att fira vår viktiga födelsedag 2013, ville vi först ta tillfället i akt att se bakåt lite djupare och även att dokumentera detta. I detta sammanhang uppstod idén till en bok. Genom samarbete med författaren och historikern Veronika Marxer, som under ett och ett halvt år varit en del av vårt team i Schaanwald, har ett verk skapats som berättar om utvecklingen av företaget från en liten verkstad till en internationell industri.

Här kan Du beställa kopior av jubileumsboken. 


KAISER Imagefilm